Giao dịch thương hiệu

Giao dịch thương hiệu

Làm việc với thương hiệu có thể tạo ra luồng doanh thu khác cho người sáng tạo trên YouTube, đồng thời là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới với người xem. Hãy học các chiến lược để biết cách tìm và tiếp cận thương hiệu mà người xem của bạn yêu thích cũng như những việc cần làm khi bạn được thương hiệu nào đó tuyển dụng.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% để nhận thư xác nhận hoàn thành.

Làm việc với thương hiệu có thể tạo ra luồng doanh thu khác cho người sáng tạo trên YouTube, đồng thời là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới với người xem. Hãy học các chiến lược để biết cách tìm và tiếp cận thương hiệu mà người xem của bạn yêu thích cũng như những việc cần làm khi bạn được thương hiệu nào đó tuyển dụng.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% để nhận thư xác nhận hoàn thành.

  1. Lựa chọn và thiết lập mối quan hệ hợp tác với thương hiệu phù hợp

    Các thỏa thuận với thương hiệu có nhiều hình thức và quy mô khác nhau. Hãy tìm hiểu các bước và chiến lược sẽ giúp bạn xây dựng thành công một thỏa thuận với thương hiệu phù hợp với người xem và kênh của bạn.

  2. Làm quen với mối quan hệ hợp tác với thương hiệu

    Hợp tác với thương hiệu có thể là một cách khác để kiếm tiền bằng kênh YouTube của bạn, không phân biệt quy mô kênh. Hãy tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về hợp tác với thương hiệu.

  3. Xây dựng mối quan hệ với thương hiệu sau khi được chọn để hợp tác

    Các thỏa thuận với thương hiệu rất thú vị. Hãy tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi một thương hiệu chọn bạn để hợp tác.