Xây dựng doanh nghiệp trên YouTube

Xây dựng doanh nghiệp trên YouTube

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết giúp bạn chuyển kênh YouTube thành một doanh nghiệp đích thực. Hãy tìm hiểu cách xây dựng doanh nghiệp, xác định và thông báo về thương hiệu, mở rộng doanh nghiệp của bạn bằng nhiều tài nguyên hơn và quảng bá thương hiệu bằng các cơ hội truyền thông.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% trở lên để nhận thư xác nhận hoàn thành khóa học.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết giúp bạn chuyển kênh YouTube thành một doanh nghiệp đích thực. Hãy tìm hiểu cách xây dựng doanh nghiệp, xác định và thông báo về thương hiệu, mở rộng doanh nghiệp của bạn bằng nhiều tài nguyên hơn và quảng bá thương hiệu bằng các cơ hội truyền thông.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% trở lên để nhận thư xác nhận hoàn thành khóa học.

 1. Quảng bá kênh của bạn

  Giúp kênh của bạn phát triển nhanh hơn nhờ chiến lược quảng cáo hiệu quả. Ngoài việc xây dựng kênh tự nhiên đơn thuần, bạn có thể tiếp cận và thu hút nhiều người xem hơn bằng cách đầu tư vào quảng cáo trên YouTube.

 2. Thành lập doanh nghiệp

  Thực hiện bước đầu tiên để xây dựng kênh của bạn thành doanh nghiệp. Tạo một mô hình kinh doanh và quyết định cơ cấu kinh doanh nào phù hợp với bạn.

 3. Xác định và truyền tải thương hiệu của bạn

  Thương hiệu tác động đến cách mọi người nhìn nhận bạn, kênh và doanh nghiệp của bạn. Hãy tìm hiểu cách đánh giá thương hiệu của bạn, phát triển một chiến lược xây dựng thương hiệu và truyền tải tính đặc trưng của thương hiệu đến người xem.

 4. Quảng bá doanh nghiệp của bạn

  Giúp kênh và doanh nghiệp của bạn phát triển bằng cách đại diện và quảng cáo cho thương hiệu của bạn trên phương tiện truyền thông. Tìm hiểu cách chuẩn bị cho hoạt động tương tác của bạn với phương tiện truyền thông để truyền tải câu chuyện của bạn.

 5. Điều hành doanh nghiệp trên quy mô lớn hơn

  Mỗi kênh có tốc độ phát triển khác nhau. Bạn nên hỏi bản thân xem đã đến lúc bạn cần xây dựng một đội ngũ và/hoặc tự động hóa công việc để giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh chưa. Hãy tìm hiểu những điều cần cân nhắc khi tuyển dụng nhân sự và chọn các công cụ giúp tăng năng suất.