Xây dựng một kênh toàn cầu

Xây dựng một kênh toàn cầu

Chia sẻ câu chuyện của bạn với khán giả toàn cầu. Những kênh hướng đến khán giả toàn cầu thường có xu hướng tăng các chỉ số chính như thời gian xem và người đăng ký. Bạn có thể tăng khả năng truy cập các video mới và hiện có nhờ những công cụ trên nền tảng giúp dịch và phiên âm chúng. Ngoài ra, một số loại video cụ thể có xu hướng phù hợp hơn với tất cả các khán giả. Hãy tìm hiểu các chiến lược giúp tăng khả năng hiển thị kênh của bạn với khán giả trên khắp thế giới.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ phù hợp với bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% để nhận thư xác nhận hoàn thành.

Chia sẻ câu chuyện của bạn với khán giả toàn cầu. Những kênh hướng đến khán giả toàn cầu thường có xu hướng tăng các chỉ số chính như thời gian xem và người đăng ký. Bạn có thể tăng khả năng truy cập các video mới và hiện có nhờ những công cụ trên nền tảng giúp dịch và phiên âm chúng. Ngoài ra, một số loại video cụ thể có xu hướng phù hợp hơn với tất cả các khán giả. Hãy tìm hiểu các chiến lược giúp tăng khả năng hiển thị kênh của bạn với khán giả trên khắp thế giới.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ phù hợp với bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% để nhận thư xác nhận hoàn thành.

  1. Sản xuất video có sức hấp dẫn toàn cầu

    Một số định dạng video có thể hoạt động rất tốt cho khán giả trên toàn cầu.

  2. Tìm nguồn bản dịch từ cộng đồng bằng tính năng đóng góp của cộng đồng

    Đóng góp của cộng đồng là một cách miễn phí, dễ dàng mở rộng quy mô, có thể giúp khán giả toàn cầu dễ tiếp cận kênh của bạn hơn.

  3. Mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu bằng các công cụ dịch

    YouTube kết nối những người sáng tạo như bạn với hàng triệu người xem trên khắp thế giới. Việc mang đến trải nghiệm đa ngôn ngữ cho người xem trên kênh của bạn và giúp kênh tiếp cận với khán giả trên khắp thế giới chưa bao giờ dễ dàng đến thế.