Theo đuổi thành công lâu dài trên YouTube

Theo đuổi thành công lâu dài trên YouTube

YouTube là một nền tảng không ngừng phát triển, và tương tự như các hình thức truyền thông khác, các xu hướng sẽ thay đổi theo thời gian, giống như sở thích của bạn cũng có thể sẽ thay đổi. Để đạt được thành công lâu dài trên YouTube, người sáng tạo cần phải linh hoạt và chú trọng vào việc sáng tạo trong quá trình gây dựng sự nghiệp của mình trên YouTube. Khóa học này cung cấp một lộ trình giúp bạn phát triển bền vững trên YouTube trong thời gian dài. Bạn sẽ nhận được lời khuyên thiết thực về cách đánh giá kênh YouTube (cũng như tình trạng sức khỏe của bạn), khám phá các ý tưởng sáng tạo mới, giúp quá trình sản xuất video diễn ra hiệu quả và mở rộng phạm vi tiếp cận của mình thông qua các việc cộng tác.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% trở lên để nhận thư xác nhận hoàn thành khóa học.

YouTube là một nền tảng không ngừng phát triển, và tương tự như các hình thức truyền thông khác, các xu hướng sẽ thay đổi theo thời gian, giống như sở thích của bạn cũng có thể sẽ thay đổi. Để đạt được thành công lâu dài trên YouTube, người sáng tạo cần phải linh hoạt và chú trọng vào việc sáng tạo trong quá trình gây dựng sự nghiệp của mình trên YouTube. Khóa học này cung cấp một lộ trình giúp bạn phát triển bền vững trên YouTube trong thời gian dài. Bạn sẽ nhận được lời khuyên thiết thực về cách đánh giá kênh YouTube (cũng như tình trạng sức khỏe của bạn), khám phá các ý tưởng sáng tạo mới, giúp quá trình sản xuất video diễn ra hiệu quả và mở rộng phạm vi tiếp cận của mình thông qua các việc cộng tác.

Để hoàn thành khóa học này: Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% trở lên để nhận thư xác nhận hoàn thành khóa học.

 1. Tìm cách làm việc hiệu quả hơn

  Việc đơn giản hóa quy trình làm việc của kênh có thể giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn và có nhiều thời gian hơn làm những việc mà bạn thích trên và ngoài YouTube.

 2. Đánh giá hành trình của bạn trên YouTube

  Để đạt được thành công lâu dài trên YouTube, bạn cần phát triển kênh của mình theo thời gian. Nhưng trước khi bắt đầu thực hiện những sự thay đổi lớn, bạn nên hiểu rõ vị trí hiện tại của mình và vị trí mà bạn muốn đạt được trên YouTube. Hãy tìm hiểu các cách đo lường kênh và đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn để bạn có thể thành công hơn về lâu dài.

 3. Tạo các sự thay đổi mang tính sáng tạo

  Phát huy tiềm năng sáng tạo của bạn và phát triển kênh để mang lại hiệu quả cho bạn và giá trị cho người xem.

 4. Tiếp cận nhiều người xem hơn bằng video cộng tác

  Cộng tác là một cách khác để xây dựng đội ngũ khán giả. Bạn có thể thử tạo các video cộng tác khác nhau để đa dạng hóa nội dung thông thường của mình và tiếp cận những người xem mới.