Trước khi sản xuất: Trước khi nhấn nút quay - Học viện sáng tạo YouTube

Trước khi sản xuất: Trước khi nhấn nút quay - Học viện sáng tạo YouTube

Với kế hoạch phù hợp, bạn có thể chuyển ý tưởng thành video tuyệt vời. Tìm hiểu xem các chuyên gia xây dựng kịch bản, bảng phân cảnh và nhiều công việc khác như thế nào để chuẩn bị tốt nhất trước khi sản xuất.

Một video YouTube thành công cần rất nhiều công tác lên kế hoạch. Trước khi bấm máy quay, hãy tìm hiểu xem loại thiết bị nào phù hợp nhất với bạn, cách biến ý tưởng của bạn thành một câu chuyện và những bước nào khác mà bạn có thể thực hiện để sẵn sàng cho cảnh quay của mình.

Trước tiên, hãy đăng nhập rồi hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn và vượt qua kỳ thi với số điểm 75% trở lên để nhận thư xác nhận hoàn thành khóa học.

  1. Chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay của bạn

    Trước khi quay, bạn nên chuẩn bị địa điểm phù hợp, thiết kế hình ảnh ấn tượng và thiết bị chuyên dụng. Hãy tìm hiểu những mẹo giúp bạn sản xuất video thật suôn sẻ.

  2. Chọn thiết bị của bạn

    Bạn tò mò về loại thiết bị sẽ cần thiết cho kênh YouTube của mình? Hãy tìm hiểu về các tùy chọn máy quay, âm thanh và ánh sáng để bạn có thể bắt đầu.

  3. Phát triển ý tưởng

    Tìm hiểu một số mẹo biến ý tưởng của bạn thành câu chuyện và thoải mái thể hiện bản thân trước máy quay.