Bảo vệ nội dung có bản quyền trên YouTube

Nắm rõ những lựa chọn mà bạn có để bảo vệ nội dung của mình trên YouTube thông qua các công cụ sẵn có và phân biệt các phương pháp thực thi hiện tại.
 • Thời gian hoàn thành ước tính: 20 phút
 • Cấp độ: “Tôi biết chút ít về cách bảo vệ nội dung của mình trên YouTube”
 • Ngày: 5 tháng 11 năm 2019
 1. Trách nhiệm của chủ sở hữu quyền

  Tuy YouTube có những hệ thống mạnh mẽ để xử lý những thông báo yêu cầu gỡ bỏ hoặc xác nhận quyền sở hữu nội dung có bản quyền, nhưng chủ sở hữu quyền vẫn phải có trách nhiệm sử dụng các công cụ này một cách chính xác. Những người lạm dụng các công cụ này, chẳng hạn như gửi yêu cầu gỡ bỏ nội dung mà họ không sở hữu hoặc xác nhận quyền sở hữu nội dung không xuất hiện trong một video, có thể mất quyền sử dụng các tính năng này.

  Bản quyền là một vấn đề phức tạp, vì vậy, chúng tôi khuyến khích cộng đồng hiểu rõ những quy tắc này. Đối với chủ sở hữu bản quyền và người sáng tạo, việc tuân thủ các quy tắc này có thể giúp ngăn chặn xung đột và mang lại trải nghiệm tích cực trên YouTube.

 2. Copyright Match Tool

  Copyright Match Tool tự động tìm các video giống hoặc tương tự như video của riêng bạn trên YouTube. Sau khi bạn tải video gốc lên YouTube, chúng tôi sẽ bắt đầu quét tất cả các video được tải lên sau video của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ video nào trong số đó có nội dung trùng khớp với video của bạn hay không.

  Bạn có thể thực hiện một số hành động khi xem xét video trùng khớp trong công cụ này, bao gồm: gửi tin nhắn cho kênh hoặc yêu cầu xóa video đó khỏi YouTube bằng cách gửi yêu cầu gỡ bỏ. Hiện tại, chúng tôi cung cấp Copyright Match Tool cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhìn thấy phần Bản quyền trên trình đơn bên trái trong YouTube Studio.


  Với Copyright Match Tool, bạn có hai tùy chọn khi yêu cầu xóa video

 3. Có lên lịch Báo trước 7 ngày – Nếu YouTube phê duyệt yêu cầu xóa video của bạn, video đó sẽ được lên lịch gỡ bỏ sau 7 ngày. Nếu sau đó, người tải lên không xóa video, thì video đó sẽ bị gỡ bỏ và họ có thể sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
 4. Tiêu chuẩn: Yêu cầu xóa ngay – Nếu YouTube phê duyệt yêu cầu xóa video của bạn, video đó sẽ bị xóa ngay lập tức và kênh tải lên có thể phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.

 5. Trước khi hành động,

 6. Người sáng tạo nội dung gốc có trách nhiệm xem xét từng video trùng khớp để xác nhận rằng chính mình đã sáng tạo nội dung trong các video trùng khớp đó.
 7. Bạn không nên gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền cho nội dung mà bạn không sở hữu độc quyền, chẳng hạn như nội dung trong phạm vi công cộng.
 8. Người tải video gốc lên cũng nên xem xét liệu nội dung trùng khớp có phải là trường hợp sử dụng hợp lý hoặc là trường hợp ngoại lệ về bản quyền nào khác và do đó không cần xin phép sử dụng lại không.

 9. Nếu bạn muốn đăng ký sử dụng Copyright Match Tool hoặc tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện sử dụng bất kỳ công cụ xóa video do vi phạm bản quyền trên quy mô lớn nào khác của chúng tôi hay không, hãy điền vào biểu mẫu này và cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về nhu cầu quản lý bản quyền của bạn.

 10. Thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền và thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID có điểm gì khác biệt?

  Content ID là hệ thống quản lý bản quyền tự động. Hệ thống này sẽ tự động tìm ra các video sử dụng nội dung của những chủ sở hữu bản quyền có quyền sử dụng Content ID và cho phép họ xác nhận quyền sở hữu đối với video đó, thay vì gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.

  Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID không giống như thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Thay vì gỡ bỏ video, Content ID cho phép chủ sở hữu bản quyền khẳng định quyền và kiếm tiền dựa trên các quyền của mình, nếu họ chọn làm như vậy.

  Không giống như yêu cầu gỡ bỏ do luật xác định, Content ID là một hệ thống của YouTube được hình thành từ các thỏa thuận giữa YouTube với những đối tác nội dung đã tải tư liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

  Vì Content ID hoạt động dựa trên các mối quan hệ đối tác, nên các thông báo xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo vi phạm bản quyền và không thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt kênh của bạn. Tuy nhiên, nếu cho rằng bạn có quyền sở hữu nội dung trong video hoặc hệ thống đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, thì bạn có thể kháng nghị thông báo đó. Tìm hiểu thêm về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID tại đây.

  Hãy xem khóa học này để tìm hiểu thêm những việc cần làm nếu nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.