Phản hồi thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

Hiểu rõ quy trình kháng nghị qua Content ID và các công cụ có sẵn để giải quyết thông báo xác nhận quyền sở hữu.
 • Thời gian hoàn thành ước tính: 25 phút
 • Cấp độ: “Tôi chưa biết gì về Content ID”
 • Ngày: 5 tháng 11 năm 2019
 1. Tổng quan về Content ID

  Chúng tôi sẽ trình bày những bước mà bạn có thể thực hiện để giải quyết thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bao gồm một số công cụ xóa phần âm thanh đã được xác nhận quyền sở hữu khỏi video của bạn.
 2. Điều gì xảy ra với doanh thu trong thời gian kháng nghị hoặc khiếu nại?

 3. Tính năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID được bật khi cả người sáng tạo video và người xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đều muốn kiếm tiền từ video đó. Trong suốt quá trình kháng nghị này, chúng tôi sẽ giữ riêng doanh thu và sau khi giải quyết xong đơn kháng nghị, chúng tôi sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho bên thích hợp.
 4. Nếu chọn không kiếm tiền từ video trong thời gian kháng nghị vì bất kỳ lý do gì, thì bạn có thể tắt tính năng kiếm tiền trong phần Trình quản lý video trong Creator Studio

 5. Khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị

  Gửi đơn kháng nghị trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn kháng nghị của bạn.
  Gửi đơn kháng nghị sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn kháng nghị đó.
  Không làm gì và để thông báo xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu đã giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu. Bạn vẫn có thể kháng nghị bất cứ lúc nào.

  Khả năng kiếm tiền trong thời gian khiếu nại

  Gửi đơn khiếu nại trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại toàn bộ doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn khiếu nại của bạn.
  Gửi khiếu nại sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại đó.
  Không làm gì và để thông báo xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu đã giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu.
 6. Tôi có thể làm gì với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID?

  Tôi có thể làm gì với thông báo xác nhận quyền sở hữu này?

  Không làm gì cả. Nếu đồng ý với thông báo xác nhận quyền sở hữu đó thì bạn không cần phải làm gì cả. Bạn luôn có thể thay đổi quyết định sau này nếu không đồng ý với thông báo xác nhận quyền sở hữu đó.
  Kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu. Nếu đã có các quyền cần thiết để sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền trong video của mình hoặc cho rằng hệ thống đã xác định nhầm, thì bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Hãy đọc thêm về quy trình kháng nghị ở bên dưới!
  Xóa nhạc. Nếu nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với một đoạn nhạc trong video của mình, bạn có thể xóa bản nhạc đó mà không phải chỉnh sửa và tải video mới lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
  Hoán đổi nhạc. Nếu bản nhạc trong video của bạn được xác nhận quyền sở hữu nhưng bạn vẫn muốn video có nhạc nền, bạn có thể thay bản nhạc này bằng một trong các bài hát mà chúng tôi cho phép sử dụng miễn phí. Bạn không cần phải tải lại video lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
  Cắt bỏ nội dung trong video. Bạn có thể cắt bớt phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối của video đã được xác nhận quyền sở hữu. Bạn không cần phải tải lại video lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
  Chia sẻ doanh thu. Nếu bạn là thành viên Chương trình Đối tác YouTube và video của bạn đã được xác nhận quyền sở hữu và kiếm tiền cho một bản sáng tác nhạc, bạn có thể chia sẻ doanh thu với (các) chủ sở hữu quyền của bản nhạc đó. Tìm hiểu thêm.

  Lưu ý! Trong suốt quy trình kháng nghị và khiếu nại, bạn sẽ không thể chỉnh sửa video bằng cách xóa nhạc, hoán đổi nhạc hoặc cắt bỏ các đoạn trong video.


  Những điều bạn cần biết trước khi kháng nghị

  • Nếu quyết định kháng nghị dựa trên nguyên tắc sử dụng hợp lý phạm vi công cộng thì trước hết, bạn phải hiểu rõ cách hoạt động của nguyên tắc này.
  • YouTube không thể giúp bạn xác định xem bạn có nên kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu hay không. Bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý riêng nếu không biết chắc việc cần làm.
  • Lưu ý! Nếu bạn lạm dụng quy trình kháng nghị nhiều lần hoặc vì mục đích xấu, thì video hoặc kênh của bạn có thể bị phạt.

  Cách kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
  3. Nhấp vào dòng chữ Khiếu nại về bản quyền bên cạnh video tương ứng trong cột Kiếm tiền, nếu bạn có cột này. Nếu không, bạn sẽ thấy tùy chọn này trong cột Trạng thái hiển thị.
  4. Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền.
  5. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin bản quyền video. Trang này chứa thông tin về nội dung đã bị xác nhận quyền sở hữu trong video của bạn cũng như người đã xác nhận quyền sở hữu đó.
  6. Nhấp vào tùy chọn Kháng nghị trong CHỌN MỘT HÀNH ĐỘNG.

  Lưu ý! Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu mà không có lý do hợp lệ thì chủ sở hữu bản quyền có thể chọn gỡ bỏ video của bạn. Khi đó, tài khoản của bạn sẽ nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.

 7. Xác nhận quyền sở hữu qua Content ID là gì?

  Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID là gì?

  • Không giống như yêu cầu gỡ bỏ do luật xác định, Content ID là một hệ thống của YouTube hoạt động dựa trên các thỏa thuận giữa YouTube và đối tác nội dung đã tải tư liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

  • Trong hầu hết các trường hợp, việc xác nhận quyền sở hữu chỉ để theo dõi hoặc kiếm tiền từ video mà không chặn video. Vì vậy, video của bạn sẽ vẫn xuất hiện trên YouTube cùng các thông báo xác nhận quyền sở hữu đó (nhưng có thể có quảng cáo trên video) và bạn vẫn có thể chia sẻ video với người khác. Phần lớn thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID xuất hiện sau khi tải video lên, nhưng xin lưu ý rằng các thông báo này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nếu bạn sử dụng tư liệu có bản quyền trong video.

  Làm cách nào biết được tôi có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với video của mình hay không?

  Để xem liệu bạn có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào qua Content ID đối với video của mình hay không, hãy truy cập vào trang Video của bạn trong YouTube Studio. Nếu video hoặc tài khoản của bạn bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn khi bạn nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

  • Trong YouTube Studio, bạn có thể tìm thấy thông tin về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với video của mình. Bạn sẽ nhìn thấy thông tin tóm tắt nhanh về phạm vi tác động của thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với một video, bao gồm bất kỳ sự hạn chế nào trong vùng lãnh thổ, cũng như sự tác động đến kênh và thông tin chi tiết về nội dung cụ thể được xác nhận quyền sở hữu trong video đó.
  • Nếu muốn biết về yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài học về chủ đề này của chúng tôi.

  Đánh giá các thông báo xác nhận quyền sở hữu

  • Nếu video của bạn đã được xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, trước khi quyết định làm gì tiếp theo, bạn nên cân nhắc liệu bạn có sáng tạo hoặc được cấp phép sử dụng tất cả các tư liệu trong video hay không. Nếu bạn có đầy đủ quyền (hoặc tin rằng video thỏa mãn điều kiện sử dụng hợp lý), bạn có thể chọn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.
  • Vì Content ID hoạt động nhờ các mối quan hệ đối tác, nên các thông báo xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo vi phạm bản quyền và không thể khiến kênh của bạn bị tạm ngưng hoặc bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu cho rằng bạn có quyền sở hữu nội dung trong video hoặc hệ thống đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu đó.

  Chúng tôi sẽ trao đổi thêm về những việc bạn có thể làm đối với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bao gồm cả kháng nghị, trong bài học tiếp theo.

 8. Tổng quan về Content ID

 9. Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi đơn kháng nghị?

  • Nếu được đặt thành chặn (không cho phép người dùng xem video trên YouTube) hoặc theo dõi (cho phép người dùng xem video không có quảng cáo), thì chính sách này có thể tạm thời bị hủy bỏ cho đến khi đơn kháng nghị của bạn được giải quyết.
  • Nếu đã kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.

  Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có thể

  Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động sau:

  Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu:Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị.
  Giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ vẫn hợp lệ, thì chủ sở hữu bản quyền có thể giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Nếu cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
  Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  Yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ: Nếu người xác nhận quyền sở hữu đưa ra yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ video vi phạm bản quyền, bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Việc này sẽ ngăn video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục tồn tại trên video của bạn.
  Không làm gì cả: Nếu không phản hồi trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu bản quyền đối với video của bạn sẽ bị hủy bỏ và bạn không cần phải làm gì.

  Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, chủ sở hữu bản quyền có thể

  Sau khi bạn gửi kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để trả lời. Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động sau:

  Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị.
  Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  Yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ: Nếu người xác nhận quyền sở hữu đưa ra yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ video vi phạm bản quyền, bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Việc này sẽ ngăn video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục hiển thị trên video của bạn.
  Không làm gì cả: Nếu không phản hồi trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu bản quyền đối với video của bạn sẽ bị hủy bỏ và bạn không cần phải làm gì.
 10. Kiểm tra kiến thức

  Bạn biết gì về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID?