Nội dung của tôi có thân thiện với nhà quảng cáo không?

Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này để xem kênh của bạn đã sẵn sàng để kiếm tiền từ quảng cáo hay chưa: