Tài nguyên về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo

Nếu quan tâm đến việc kiếm tiền từ quảng cáo, thì bạn nên xem:

Nếu chưa biết đến nguyên tắc này thì bạn cũng nên xem các chính sách và nguyên tắc khác như: