Tự xác nhận mức độ phù hợp với quảng cáo của video

Tự xác nhận mức độ phù hợp với quảng cáo của video

Tôi là Tim. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ về chương trình Tự xác nhận mới mà chúng tôi đang thử nghiệm với một số người sáng tạo. Khi tham gia chương trình này, bạn sẽ cho chúng tôi biết video nào tuân thủ và không tuân thủ nguyên tắc của YouTube về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo. Sau đó, chúng tôi sẽ dùng thông tin mà bạn cung cấp để quyết định nên chạy loại quảng cáo nào trên các video của bạn. Mục tiêu của chương trình này là gì? Giảm bớt sai sót của hệ thống đánh giá tự động và giúp bạn kiếm tiền từ video một cách chính xác hơn ngay từ đầu. Hãy cùng xem xét cách hoạt động của chương trình này