Chương trình Đối tác YouTube và Nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo kết hợp hài hòa với nhau như thế nào

Chương trình Đối tác YouTube và Nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo kết hợp hài hòa với nhau như thế nào

Chào mừng bạn đến với loạt video dài tập gồm 3 phần về Bộ quy tắc của YouTube. Trong 2 video đầu tiên, chúng tôi đã chia sẻ về Nguyên tắc cộng đồng và Bản quyền. Trong video cuối cùng này, tôi sẽ nói về cách hoạt động của Chương trình Đối tác YouTube và Nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi.