Định dạng quảng cáo trên YouTube - Học viện sáng tạo YouTube

Định dạng quảng cáo trên YouTube - Học viện sáng tạo YouTube

Để giúp bạn tăng tối đa doanh thu quảng cáo, bạn có thể cho phép một số hoặc toàn bộ các định dạng quảng cáo chạy trên kênh của bạn. Tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng trên YouTube!

Kiếm tiền với YouTube

Tìm hiểu cách quản lý kênh và nội dung của bạn để thu hút nhiều tiền quảng cáo.

Theo dõi