Tiếp cận nhiều người xem hơn bằng video cộng tác

Tiếp cận nhiều người xem hơn bằng video cộng tác

Cộng tác là một cách khác để xây dựng đội ngũ khán giả. Bạn có thể thử tạo các video cộng tác khác nhau để đa dạng hóa nội dung thông thường của mình và tiếp cận những người xem mới.