Các câu hỏi thường gặp về YouTube Analytics

Các câu hỏi thường gặp về YouTube Analytics

Khi bạn chẩn đoán sự cố trên kênh, hãy xem các mẫu và lưu ý rằng việc gì xảy ra cũng có lý do của nó. Điều quan trọng là bạn phải biết báo cáo nào có thông tin mình đang tìm và cách bạn có thể sử dụng dữ liệu để hiểu điều đang xảy ra. Hãy cùng xem các trường hợp chung này để bạn biết cách phân tích và diễn giải chúng.

Bạn đang tự hỏi nguyên nhân nào khiến thời gian xem, lượt xem hay thu nhập của kênh giảm xuống? Dưới đây là một số trường hợp có thể giúp bạn xác định điều đã xảy ra và việc cần làm tiếp theo.