Xây dựng kết nối sâu hơn với người hâm mộ của bạn

Xây dựng kết nối sâu hơn với người hâm mộ của bạn

Tương tác với người hâm mộ là một phần trong trải nghiệm hàng ngày và bạn có thể làm việc đó trên YouTube bất kể vị trí địa lý. Hãy xem qua các mẹo này để biết cách tạo mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ hơn với người hâm mộ, tăng lượt xem, người đăng ký và cuối cùng là tác động lên cách người dùng chia sẻ và đề xuất nhạc của bạn.