Quảng cáo chuyến lưu diễn, lịch phát hành và hơn thế nữa

Quảng cáo chuyến lưu diễn, lịch phát hành và hơn thế nữa

Khai thác tối đa YouTube để quảng bá những cột mốc sắp tới trong sự nghiệp của bạn. Lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn tiếp theo. Giới thiệu những album sắp phát hành của bạn. Đồng thời, bán hàng cho người hâm mộ của bạn.