Xây dựng thương hiệu cho kênh của bạn

Xây dựng thương hiệu cho kênh của bạn

Tại sao nên tạo thương hiệu cho kênh của bạn? Xây dựng thương hiệu có thể thiết lập bản sắc của kênh và thu hút người xem - đồng thời giúp đưa họ trở lại xem nhiều hơn. Đó là một biểu tượng (hoặc một loạt biểu tượng) được thiết kế để chuyển tải thông điệp nhất quán về kênh của bạn. Hầu hết người xem đều được giới thiệu đến kênh của bạn thông qua một video họ tìm thấy trong tìm kiếm của YouTube, video được đề xuất hoặc được nhúng trên trang web. Sử dụng thương hiệu để cho khán giả biết rằng, về tổng quan thì nội dung YouTube này là của bạn và họ có thể tìm thêm nội dung đó trên kênh của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu cách thiết kế thương hiệu có tác động mạnh và giới thiệu trên YouTube.

Tìm hiểu cách sử dụng các yếu tố hình ảnh trên kênh của bạn để tạo thương hiệu đồng nhất mà người xem sẽ nhận biết được.

Theo dõi