Mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu bằng các công cụ dịch

Mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu bằng các công cụ dịch

YouTube kết nối những người sáng tạo như bạn với hàng triệu người xem trên khắp thế giới. Việc mang đến trải nghiệm đa ngôn ngữ cho người xem trên kênh của bạn và giúp kênh tiếp cận với khán giả trên khắp thế giới chưa bao giờ dễ dàng đến thế.