Hãy để thẻ và màn hình kết thúc phát huy tác dụng

Hãy để thẻ và màn hình kết thúc phát huy tác dụng

Sử dụng thẻ và màn hình kết thúc để khuyến khích người xem thực hiện hành động.