Giới thiệu về chương trình hội viên

Giới thiệu về chương trình hội viên

Tính đến nay, chúng tôi đã triển khai chương trình hội viên của kênh được nửa năm và nhận thấy đây là một sự bổ sung tuyệt vời. Vậy nên hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cách mình sử dụng tính năng mới này, những suy nghĩ đầu tiên về chương trình hội viên và cách chúng tôi chuẩn bị khi thêm tính năng này vào kênh, cách lựa chọn đặc quyền và kiểu nội dung để cung cấp cho hội viên.