Cấp độ hội viên

Bạn có thể đặt ra tối đa 5 cấp độ hội viên cho chương trình hội viên của mình. Những điều quan trọng nhất bạn cần biết là:

  • Mỗi cấp độ phải có từ 1 đến 5 đặc quyền
  • Hội viên ở các cấp cao hơn tự động có cả các đặc quyền ở các cấp thấp hơn.
  • Bạn có thể thêm hoặc bớt cấp độ hội viên bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xóa bỏ một cấp độ đồng nghĩa với việc hủy toàn bộ các khoản thanh toán định kỳ của hội viên thuộc cấp độ đó.
  • Bạn có thể đặt các mức giá khác nhau cho từng cấp độ và quy định các đặc quyền tương ứng với mức giá (xem trang này để biết điểm giá của từng quốc gia).

Để biết thêm thông tin về các cấp độ hội viên, bạn nên xem video này.

Bạn cần thêm ý tưởng?

Hãy xem cách những người sáng tạo khác sử dụng tính năng hội viên của kênh

Markiplier

Tôi để lộ số điện thoại…

Markiplier sử dụng tính năng hội viên của kênh để gây quỹ cho kênh, bao gồm cả việc sản xuất các video tốn kém.

ThioJoe

Nút THAM GIA mới xuất hiện trên kênh của tôi là gì?

Kênh ThioJoe sử dụng video này để giải thích rõ những ưu đãi mà anh sẽ mang đến cho những người xem trở thành hội viên của kênh.