Xử lý các bình luận gây tổn thương hoặc không phù hợp

Chắc bạn cũng biết rằng không phải bình luận nào cũng tích cực hoặc phù hợp. YouTube hiểu rằng bạn rất cần phải duy trì một cộng đồng tích cực và an toàn cũng như bảo vệ sức khỏe của riêng mình. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một số công cụ có thể giúp bạn ở cấp độ bình luận và cấp độ kênh.


Sau đây là một số biện pháp mà bạn có thể thực hiện ở cấp độ bình luận


Xóa bình luận và toàn bộ phản hồi của bình luận đó.

 • Bạn có thể làm việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh bình luận đó rồi chọn "Xóa". Bạn cũng có thể làm việc này trên tab "Bình luận" trong YouTube Studio.
Gắn cờ cho một bình luận để báo cáo lên YouTube.
 • Nếu vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube, bình luận đó sẽ bị xóa.
 • Ẩn người dùng.
 • Hành động này sẽ chặn một người dùng cụ thể để họ không đăng được bình luận trên bất kỳ video nào của bạn
 • Bạn có thể chặn người dùng để họ không đăng bình luận ngay từ bình luận không phù hợp của họ hoặc trong tab "Cộng đồng" trong phần Cài đặt của kênh. Người dùng sẽ không nhận được thông báo khi bạn chặn họ.

 • Sau đây là một số biện pháp mà bạn có thể thực hiện ở cấp độ kênh


  Đặt tùy chọn mặc định cho video tải lên.
   Từ phần Cài đặt của YouTube, hãy truy cập vào tab Cộng đồng, sau đó chuyển đến mục "Mặc định". Tại đây, bạn có thể chọn:
  • Cho phép tất cả bình luận.
  • Giữ lại để xem xét những bình luận nghi là không thích hợp.
  • Giữ lại tất cả các bình luận để xem xét.
  • Tắt bình luận.
  • Lưu ý: Nếu bạn giữ lại bất kỳ bình luận nào để xem xét, bình luận đó sẽ không xuất hiện công khai cho đến khi bạn xem xét xong.

  Tùy chọn cài đặt mà bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các video mới. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn mặc định này cho từng video trong tab "Nâng cao".

 • Nếu muốn thay đổi tùy chọn cài đặt cho các video cũ, bạn có thể thực hiện hàng loạt trong phiên bản Studio cho máy tính.

 • Tạo danh sách từ bị chặn.

  • Đôi khi, mọi người có thể sử dụng từ hoặc cụm từ mà bạn không muốn thấy trên kênh của mình.
  • Từ phần Cài đặt của kênh, hãy truy cập vào tab Cộng đồng. Tại đây, bạn sẽ thấy một mục cho "Từ bị chặn". Hãy thêm từ hoặc cụm từ mà bạn không muốn xuất hiện trong phần bình luận vào mục này.
  • Khi người khác tìm cách viết bình luận bằng một từ bị chặn, bình luận đó sẽ không xuất hiện công khai và bị giữ lại để bạn xem xét.

  Thêm người kiểm duyệt bình luận.

  • Thêm các thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng để họ gắn cờ cho bình luận trên các video. Từ đó, bạn có thể xóa các bình luận đó.
  • Những bình luận mà họ gắn cờ sẽ bị gỡ bỏ khỏi phần bình luận công khai. Bạn có thể tìm thấy những bình luận này trong hàng đợi "Giữ để xem xét" với chú thích "Người kiểm duyệt gắn cờ" cho đến khi bạn phê duyệt hoặc xóa bình luận.
  • Bạn có thể thêm người kiểm duyệt trong mục "Cộng đồng" từ phần Cài đặt của kênh hoặc trên tab "Bình luận" trong YouTube Studio.

  Tắt hoàn toàn bình luận.

  Nếu phần bình luận và các công cụ này khiến bạn cảm thấy bị choáng ngợp, thì bạn có thể chọn tắt tất cả bình luận bất cứ lúc nào bằng cách chọn "Tắt bình luận" trong các tùy chọn mặc định trên tab Cộng đồng.

  • Việc này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các video mới nhưng bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt của các video cũ bằng cách thực hiện hành động hàng loạt trong phiên bản Studio dành cho máy tính.