Tương tác và hỗ trợ những người sáng tạo khác

Bây giờ, chúng tôi đã chia sẻ các mẹo dành cho kênh của bạn, bạn cũng có thể nghĩ đến cách mình hợp tác với những người sáng tạo khác.

Bạn nghĩ đến việc thực hiện video cộng tác? Hãy xem các mẹo bên dưới để biết những điều bạn có thể làm để tương tác với những người sáng tạo có quan điểm đa dạng và sử dụng kênh của mình để hỗ trợ người sáng tạo đến từ các cộng đồng ít được xã hội quan tâm:


Làm cách nào để tôi tương tác và hỗ trợ những người sáng tạo khác?