Hãy nghĩ đến khán giả của bạn

Bạn đã bao giờ xem xét để biết đối tượng khán giả nào ghé thăm kênh của mình chưa? Nếu bạn muốn tạo nội dung có tính hòa nhập, hãy nghĩ xem đối tượng mà bạn sẽ tiếp cận là ai và liệu nội dung của bạn có thu hút nhóm khán giả đa dạng hay không.

Nếu bạn quan tâm đến việc thu hút thêm nhiều người xem đa dạng hơn, hãy xem các mẹo bên dưới:


Tôi nghĩ gì về khán giả khi xây dựng nội dung?