10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo

10 nguyên tắc cơ bản của chiến lược sáng tạo

Chúng tôi đã làm việc với nhiều người sáng tạo trong nhiều năm và trên chặng đường đó, họ đã chia sẻ với chúng tôi nhiều chiến lược sáng tạo phổ biến giúp họ sản xuất các video hấp dẫn và xây dựng một cộng đồng người hâm mộ trung thành. Chúng tôi gọi đó là "10 nguyên tắc cơ bản" mà chúng tôi gộp thành 3 nhóm chính, đó là: Thu hút người xem; Làm cho người xem vui vẻ và Giúp bạn luôn vui vẻ. Hãy xem bạn có thể áp dụng các chiến lược này cho kênh của mình bằng cách nào.

Theo dõi