Ai đang xem kênh của tôi?

Ai đang xem kênh của tôi?

Mỗi chủ sở hữu và người quản lý kênh trên YouTube đều phải có quyền truy cập vào báo cáo YouTube Analytics. Những báo cáo này đo lường thời gian xem, theo dõi việc phân phối người xem của kênh theo giới tính và khu vực địa lý mà họ khám phá video, thiết bị họ đã dùng để xem nội dung và nhiều dữ liệu khác. Bạn có thể xem dữ liệu của báo cáo trước đây để tìm hiểu xem người xem thích nội dung nào, điều gì khiến họ chú ý và cách họ tương tác với nội dung được sản xuất trước đây. Thông tin này có thể giúp bạn cải thiện nội dung, nâng cao khả năng tiếp cận và tăng khả năng khám phá.

Hiểu khán giả và hành vi của họ có thể giúp bạn điều chỉnh video sao cho phù hợp và xây dựng lượng khán giả gồm những người hâm mộ nội dung của bạn!