การค้นหาและการค้นพบบน YouTube

การค้นหาและการค้นพบบน YouTube

เรารู้ว่าคุณใช้เวลาและพลังงานไปมากมายในการสร้างวิดีโอ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจวิธีที่ผู้คนค้นพบวิดีโอของคุณ เป้าหมายของระบบค้นหาและค้นพบของ YouTube มีอยู่ 2 ข้อด้วยกัน ได้แก่ ช่วยผู้ดูค้นหาวิดีโอที่ต้องการรับชม และเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในระยะยาวจากผู้ดูให้สูงสุด ทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ ตำแหน่งที่เนื้อหาของคุณจะปรากฏ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้วิดีโอมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด

ติดตามผล