Khán giả của tôi bị thu hút đến mức nào?

Khán giả của tôi bị thu hút đến mức nào?

YouTube Analytics có thể giúp bạn biết khán giả thích video nào nhất - cả theo thời gian xem và mức độ tương tác với nội dung của bạn như thích, đăng ký, nhận xét, xem lại. Nếu bạn có thể biết nội dung nào khiến họ tương tác với bạn hoặc chia sẻ video của bạn, hãy cân nhắc tạo nhiều nội dung như vậy.

Bạn có thể chuyển kênh thành một điểm đến xem video. Tìm hiểu xem khán giả tương tác với video nào và thích video nào nhất.