Nhắc người xem đăng ký và nhấn vào biểu tượng Chuông

Nhắc người xem đăng ký kênh của bạn.

  • Nếu một người xem đăng ký kênh của bạn, các video mới mà bạn tải lên sẽ xuất hiện trên trang Kênh đăng ký của họ.
  • Ở cuối các video, đặc biệt là trong video giới thiệu kênh, bạn nên nhắc người xem đăng ký kênh để biết khi nào bạn sẽ tải nội dung mới lên.

Nhắc người xem nhấn vào biểu tượng Chuông.

  • Sau khi nhấn vào biểu tượng Chuông, người đăng ký sẽ nhận được thông báo về video tải lên và sự kiện trực tiếp của bạn. Người hâm mộ có thể chọn nhận tất cả thông báo, không nhận thông báo hay chỉ nhận một số thông báo dành riêng cho họ từ kênh của bạn.
  • Khuyến khích người hâm mộ nhấn vào biểu tượng chuông là một cách hay để đảm bảo họ luôn nắm bắt những tin tức mới nhất về kênh của bạn.