Cách chia sẻ Câu chuyện

Tôi có thể xem Câu chuyện ở đâu?

  • Câu chuyện chỉ có trên thiết bị di động và có thể xuất hiện trên thẻ Kênh đăng ký đối với người đã đăng ký; và trên thẻ Trang chủ cũng như trang xem đối với người xem mới.
  • Bạn có thể xem câu chuyện của chính mình bằng cách nhấn vào biểu tượng kênh ở hàng Câu chuyện trên thẻ Trang chủ hoặc thẻ Kênh đăng ký khi dùng ứng dụng YouTube trên thiết bị di động.

Tôi có thể xem hiệu quả hoạt động của Câu chuyện ở đâu?

  • Bạn sẽ thấy số lượt xem và bình luận trên từng bài đăng câu chuyện của chính mình ở bên dưới trình phát câu chuyện.
  • Bạn chỉ có thể thấy số lượt xem và bình luận của câu chuyện đang hoạt động. Những số liệu này chỉ hiển thị cho bạn, không phải cho người xem Câu chuyện

Tôi có thể nhìn thấy Câu chuyện trong bao lâu?

  • Câu chuyện sẽ hết hạn sau 7 ngày. Lý tưởng nhất là bạn nên đăng Câu chuyện ít nhất 7 ngày một lần để cả người đăng ký và người không đăng ký đều có thể thấy kênh của bạn hoạt động thường xuyên.