Tổng quan về tính năng Câu chuyện

Tổng quan về tính năng Câu chuyện
Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về tính năng Câu chuyện trên YouTube. Đây là những video ngắn dành cho thiết bị di động, cho phép những người sáng tạo đủ điều kiện từ 10.000 người đăng ký trở lên kết nối với cộng đồng của mình một cách nhanh gọn và thân mật, trong từng khoảnh khắc và ở bất kỳ nơi nào.