Cách thiết lập Câu chuyện

Để tạo Câu chuyện, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên thiết bị di động.

 2. Nhấn vào biểu tượng máy quay

  rồi nhấn vào "Câu chuyện".

 3. Nhấn vào nút chụp để chụp ảnh hoặc nhấn giữ để quay video.

 4. Bạn có thể thêm các hiệu ứng như nhạc, bộ lọc, hình dán và văn bản.

  Mẹo! Dùng cú pháp @tên_người_dùng để gắn thẻ những người sáng tạo khác hoặc phản hồi một bình luận của người hâm mộ.

  Mẹo! Hãy dùng hình dán video để chia sẻ video của bạn hoặc video của kênh khác. Tính năng này sẽ giúp khán giả thêm các video được liên kết trong hình dán video vào danh sách phát Xem sau.

 5. Bạn có thể cắt bỏ một phần nội dung của câu chuyện rồi lưu vào thư viện ảnh trong điện thoại nếu muốn sử dụng sau này.