Học hỏi từ người khác

Thiết kế kênh để giúp người xem hiểu ngay loại video thời trang/làm đẹp nào mà họ có thể mong chờ và khuyến khích họ đăng ký.