Melakukan framing gambar

Melakukan framing gambar

Pembingkaian kamera dan gerakan membantu Anda menyampaikan kisah yang dinamis.  Setiap bingkai itu penting, jadi pertimbangkanlah dengan saksama penggunaan sudut kamera, gerakan, dan alat.

Buat frame gambar untuk menciptakan cerita visual yang menarik dan membuat penonton terpaku pada layar.

Tindak lanjut