Tạo khung hình cho cảnh quay

Tạo khung hình cho cảnh quay

Lên khung hình và chuyển động camera giúp bạn kể câu chuyện sinh động.  Mỗi khung hình đều quan trọng, vì vậy hãy nghĩ kỹ về góc camera, chuyển động camera và công cụ.

Tạo khung hình cho cảnh quay để xây dựng câu chuyện hình ảnh hấp dẫn khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Theo dõi