Tại sao nên bắt đầu một luồng trực tiếp về trò chơi?

Tại sao nên bắt đầu một luồng trực tiếp về trò chơi?

Phát trực tiếp là một nền tảng tương tác cho phép bạn tương tác với khán giả và tăng sự hiện diện của bạn trên YouTube.