Cách các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu

Cách các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu
{video transcript}

Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách hoạt động của quảng cáo, cách bật quảng cáo, có những loại quảng cáo nào, đồng thời giải đáp một số quan niệm sai lầm.