Các phương pháp hay nhất cho quảng cáo giữa video

Các phương pháp hay nhất cho quảng cáo giữa video

Nếu tham gia Chương trình Đối tác YouTube, thì bạn có thể chạy nhiều loại quảng cáo trên video của mình.

Bạn có thể thấy quen thuộc với quảng cáo đầu video nhất, tức là quảng cáo phát trước khi video của bạn bắt đầu.

Nhưng khi đăng tải video có thời lượng ít nhất 10 phút, bạn cũng có thể bật quảng cáo trong quá trình phát video. Các quảng cáo này gọi là quảng cáo giữa video.