Kênh của tôi đã sẵn sàng để kiếm tiền từ quảng cáo chưa?

Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này để xem kênh của bạn đã sẵn sàng để kiếm tiền từ quảng cáo hay chưa: