Cách chuẩn bị một buổi Công chiếu

Quá trình chuẩn bị cho một buổi công chiếu rất đơn giản

  1. Sau khi bạn đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng video ở đầu trang YouTube rồi chọn "Tải video lên" .

  2. Làm theo hướng dẫn để tải video của bạn lên. Để tải lên nhanh hơn, bạn có thể kéo tệp video của mình đến chính giữa phần hướng dẫn.

  3. Điền siêu dữ liệu vào các trường được cung cấp.

  4. Chọn ô bên cạnh mục “Đặt làm Video công chiếu” rồi đặt ngày và thời gian mà bạn muốn phát hành video của mình.

  5. Hãy chia sẻ sự kiện này với người hâm mộ và đếm ngược đến giờ công chiếu!

    • Sau khi lên lịch, hệ thống sẽ gửi cho bạn một đường liên kết có thể chia sẻ đến trang xem nơi người hâm mộ có thể tương tác cho đến khi buổi công chiếu của bạn bắt đầu. Huy hiệu thời gian sẽ cho thấy dòng chữ "Video công chiếu sẽ bắt đầu trong giây lát".

    • Khi video công chiếu sắp bắt đầu phát, đồng hồ đếm ngược sẽ đếm 2 phút.