Tổng quan về bài đăng trên thẻ Cộng đồng

Tổng quan về bài đăng trên thẻ Cộng đồng
Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về thẻ Cộng đồng – tính năng giúp bạn tương tác với người xem ngoài hoạt động tương tác qua video. Những người sáng tạo có từ 1.000 người đăng ký trở lên có thể sử dụng thẻ Cộng đồng để đăng cuộc thăm dò ý kiến,