Cách đăng bài trên tab Cộng đồng

Cách đăng bài trên tab Cộng đồng:
  1. Từ trang chủ của kênh, hãy chuyển đến tab có tên là "Cộng đồng".


  2. Trong hộp ở đầu trang, bạn có thể tạo bài đăng mới trên tab Cộng đồng.


  3. Sau khi tạo xong, hãy nhấp vào nút "Đăng".