Mẹo sử dụng công cụ bài đăng trên tab Cộng đồng

Bài đăng trên tab Cộng đồng có thể có nhiều dạng: ảnh hoặc hình ảnh, GIF, video, văn bản thuần túy hoặc cuộc thăm dò ý kiến.


Dưới đây là một số mẹo và ý tưởng để đăng bài trên tab Cộng đồng:


  1. Quảng bávideo cộng tác với người sáng tạo khác hoặc với người hâm mộ
  2. Thăm dò ý kiến để biết khán giả muốn xem loại video nào tiếp theo
  3. Đăng những hình ảnh hậu trường đặc biệt
  4. Quảng cáo về một thông báo đặc biệt sắp sửa công bố
  5. Gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ hoặc người sáng tạo khác bằng cách dùng cú pháp @tên_người_dùng
  6. Nếu bạn sử dụng tính năng Hội viên của kênh, thì hãy đăng bài "Chỉ dành cho hội viên" để cung cấp nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho các hội viên trên kênh của bạn.
    • Để biết thêm thông tin, hãy xem bài học đầy đủvề tính năng Hội viên của chúng tôi.