Những quan niệm sai lầm về sử dụng hợp lý

Tôi chỉ sử dụng một phần nhỏ nội dung có bản quyền
  • Khi bạn sử dụng nội dung có bản quyền và không được cấp phép trong video của mình, bất kể thời lượng là bao nhiêu, dù chỉ trong một vài giây đi nữa, thì video vẫn có thể bị xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hoặc bị chủ sở hữu bản quyền yêu cầu gỡ bỏ. Bạn có thể biện luận rằng mình sử dụng hợp lý, tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng tòa án là nơi duy nhất có thể đưa ra quyết định xem bạn có sử dụng hợp lý hay không.

Tôi đã ghi nhận tác giả cho chủ sở hữu

  • Việc ghi nhận tác giả cho chủ sở hữu bản quyền không mặc nhiên đem lại cho bạn quyền sử dụng tác phẩm có bản quyền của họ. Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng tất cả các thành phần chưa được cấp phép trong video của mình trước khi tải video đó lên YouTube. Nếu dựa vào nguyên tắc sử dụng hợp lý, ngay cả khi bạn thêm tư liệu gốc vào tác phẩm có bản quyền của người khác, thì video của bạn cũng có thể không đủ điều kiện để coi là trường hợp sử dụng hợp lý. Vì vậy, hãy nhớ xem xét kỹ tất cả bốn yếu tố và xin tư vấn pháp lý nếu cần thiết.

Tôi không kiếm tiền từ video

  • Dù bạn không tìm cách kiếm tiền từ tác phẩm được bảo vệ bản quyền thì khiếu nại về bản quyền vẫn có thể xảy ra. Ví dụ: việc tuyên bố rằng video mà bạn tải lên “chỉ nhằm mục đích giải trí” hoặc “phi lợi nhuận” thôi là chưa đủ. Khi bàn đến nguyên tắc sử dụng hợp lý, Tòa án sẽ xem xét kỹ mục đích sử dụng để đánh giá xem việc sử dụng đó có hợp lý hay không. Khi phân tích việc sử dụng hợp lý thì mục đích "phi lợi nhuận" được ưu tiên nhưng không mặc nhiên có tác dụng biện hộ

Nếu tôi thêm tư liệu gốc do tôi sáng tạo vào tác phẩm có bản quyền của người khác, thì hành vi sử dụng của tôi thuộc trường hợp sử dụng hợp lý

  • Việc thêm tư liệu gốc không có nghĩa là bạn mặc nhiên sở hữu quyền đối với nội dung đó. Hãy nhớ rằng tòa án thường tập trung vào việc phân tích xem hình thức sử dụng tác phẩm đó có mang tính biến đổi hay không. Hãy chắc chắn bạn đã xem xét bốn yếu tố sử dụng hợp lý và tham khảo ý kiến luật sư nếu cần thiết.

Bạn có biết?


Tìm thêm câu trả lời cho các Câu hỏi thường gặp về sử dụng hợp lý tại đây.