Sử dụng hợp lý là gì?

Nguyên tắc sử dụng hợp lý cho phép bạn tái sử dụng tài liệu được bảo vệ bản quyền trong một số trường hợp nhất định mà không cần phải xin phép chủ sở hữu bản quyền. Sử dụng hợp lý là một trường hợp ngoại lệ trong luật bản quyền và không do YouTube quyết định.

  • Việc sử dụng hợp lý được xác định theo từng trường hợp và chỉ có thẩm phán mới có quyền ra quyết định xem liệu việc sử dụng một tư liệu được bảo vệ bản quyền có thuộc ngoại lệ theo nguyên tắc sử dụng hợp lý hay không.

Những trường hợp nào được coi là sử dụng hợp lý?


  • Mỗi quốc gia lại có quy tắc riêng về các trường hợp được sử dụng tư liệu mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Lưu ý rằng ở một số quốc gia, nguyên tắc này không phải lúc nào cũng gọi là "sử dụng hợp lý", ví dụ như ở Vương quốc Anh thì sẽ gọi là "xử lý hợp lý".
  • Ngoài ra, xin nhớ rằng nếu bạn chỉ tự nhận là mình "sử dụng hợp lý" nội dung nào đó, ghi nhận tác giả cho chủ sở hữu bản quyền hay thêm một tuyên bố từ chối trách nhiệm như "không cố ý vi phạm" thì cũng không có nghĩa là bạn được bảo vệ theo nguyên tắc này.