Trường hợp sử dụng hợp lý được xác định như thế nào?

  • Trong mọi trường hợp, tòa án thường tập trung vào việc phân tích xem hình thức sử dụng bài hát hoặc video của người khác “có tính biến đổi” hay không.
  • Về cơ bản là bạn có thêm cách thể hiện hoặc ý nghĩa mới cho tác phẩm gốc hay không, hoặc tác phẩm của bạn có thể thay thế bản gốc hay không? Ví dụ: tại Hoa Kỳ, video có thể được coi là trường hợp sử dụng hợp lý bao gồm các tác phẩm bình luận, phê bình, nghiên cứu, giảng dạy hoặc đưa tin. Đóng góp của bạn càng mang tính biến đổi, thì khả năng tòa án coi việc bạn sử dụng nội dung là vi phạm bản quyền càng thấp.
  • Ở Hoa Kỳ, trường hợp sử dụng hợp lý chỉ có thể do thẩm phán xác định tại phiên tòa. Các quy tắc cụ thể liên quan đến sử dụng hợp lý hay xử lý hợp lý khác nhau theo từng quốc gia. Tòa án Hoa Kỳ xem xét bốn yếu tố sử dụng hợp lý dưới đây và cân nhắc những yếu tố này cùng lúc.

Hãy suy xét kỹ về cả bốn yếu tố này và xin ý kiến tư vấn pháp lý nếu cần.


Bốn yếu tố sử dụng hợp lý