Tôi kiếm được bao nhiêu tiền?

Tôi kiếm được bao nhiêu tiền?

Thậm chí, nếu kênh YouTube của bạn chỉ có một vài nghìn lượt xem* thì bạn vẫn có tiềm năng để bắt đầu kiếm tiền. Báo cáo Doanh thu trong YouTube Analytics giúp bạn biết số tiền mình đang kiếm được và nguồn kiếm tiền, ví dụ như quảng cáo, YouTube Red, giao dịch..., để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về video mà bạn tạo và quảng cáo. Dưới đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong các báo cáo này.

*Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chỉ số lượt xem đủ điều kiện mới được tính vào thu nhập của bạn. Trước khi nhận được khoản thanh toán, bạn cần phải liên kết tài khoản của mình với AdSense và đáp ứng các ngưỡng tối thiểu

Khi bạn kiếm tiền trên YouTube, chúng tôi chia sẻ phần doanh thu của chúng tôi với bạn. Hãy xem khán giả đóng góp vào khoản thanh toán này ra sao để bạn có thể đưa ra quyết định cho các video sau này.