Biết khi nào bạn cần xin phép bản quyền

Trước khi tải video đặc sắc tiếp theo lên, bạn nên đảm bảo mình có quyền sử dụng mọi thành phần trong video. Các thành phần này bao gồm những đoạn video, hình ảnh và mọi bản nhạc, ngay cả khi đây không phải là nội dung trọng tâm của video.


Làm cách nào để tôi có quyền sử dụng nội dung của người khác?

1. Xin phép. Liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền và thương thảo về các giấy phép phù hợp cho việc sử dụng nội dung. YouTube không thể cấp cho bạn quyền sử dụng nội dung mà người khác đã tải lên trang web YouTube hay giúp bạn tìm hoặc liên hệ với những người có thể cấp quyền cho bạn.
2. Xem xét giấy phép. Giấy phép có các điều khoản rõ ràng cho phép việc sử dụng nội dung và thường bao gồm cả các giới hạn về cách thức sử dụng nội dung. Bạn nên xin ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến mọi thỏa thuận cấp phép để biết chắc về những quyền nào được cấp và những quyền nào dành riêng cho chủ sở hữu.

Nếu muốn sử dụng video của người khác trên YouTube, thì bạn nên liên hệ trực tiếp với người đó. Một số người dùng có cung cấp phương thức liên hệ trên kênh của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người dùng khác tại đây.

Lưu ý: Việc mua nội dung hay ghi nhận tác giả cho chủ sở hữu bản quyền không đồng nghĩa với việc bạn có quyền tải nội dung đó lên YouTube. Hãy thật cẩn trọng khi chấp nhận những thỏa thuận chỉ nói miệng hay qua những cái bắt tay đơn thuần