Các công cụ quản lý nhạc trong video của bạn

Các công cụ quản lý nhạc trong video của bạn:

Thư viện âm thanh

Tìm kiếm nhạc mà bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí trên YouTube – là công cụ tuyệt vời để tìm nhạc nền và hiệu ứng âm thanh! Tìm hiểu thêm tại đây.

Công cụ hoán đổi âm thanh

Bạn có thể dùng công cụ này để thêm nhạc từ Thư viện âm thanh miễn phí vào video của bạn. Nếu video của bạn chứa phần âm thanh có bản quyền đã bị xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, thì bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để thay thế phần âm thanh cụ thể của video bằng một bản âm thanh khác từ Thư viện âm thanh.

Công cụ tắt tiếng bài hát

Nếu nhạc trong video của bạn đã bị chủ sở hữu bản quyền xác nhận quyền sở hữu, trong một số trường hợp, bạn có thể xóa bài hát đó và những quy định hạn chế đi kèm với bài hát. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tắt tiếng phần video có chứa âm thanh bị xác nhận quyền sở hữu hoặc chỉ tắt tiếng bài hát mà vẫn giữ nguyên âm thanh nền, nếu đủ điều kiện.

Mẹo:
  • Thông thái khi sử dụng điện thoại. Việc ghi hình sự kiện nào đó không có nghĩa là bạn luôn sở hữu bản quyền đối với nội dung chứa trong video đã quay. Ví dụ: Nếu bạn ghi hình buổi hòa nhạc thì một số quyền nhất định đối với đoạn phim đã ghi hình có thể vẫn do người biểu diễn, hãng nhạc hoặc nhà phát hành nắm giữ.
  • Xin cấp phép cho bản hát lại. Nếu muốn biểu diễn một bản hát lại, bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền (nhạc sĩ hoặc nhà phát hành âm nhạc). Bạn có thể cần thêm giấy phép để tái sản xuất bản ghi âm gốc, bao gồm cả bài hát trong video hoặc hiển thị lời bài hát. Tìm hiểu thêm về bản hát lại tại đây.