Huy động vốn cộng đồng và hội viên của kênh

Huy động vốn cộng đồng và hội viên của kênh

Bạn có thể thu hút người xem ủng hộ cho kênh của mình bằng cách thiết lập một chiến dịch huy động vốn cộng đồng trên trang web huy động vốn cộng đồng đã được phê duyệt của bên thứ ba. Một cách khác là tính năng hội viên của kênh trên YouTube (chỉ dành cho một số kênh), cho phép bạn tương tác gần gũi hơn với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Họ chính là những người trả một khoản tiền định kỳ hàng tháng để sử dụng huy hiệu, biểu tượng cảm xúc và các đặc quyền từ người sáng tạo mà bạn cung cấp và thực hiện.